Välkommen till föreningen Aktiva Seniorer i Örnsköldsvik

Aktiva Seniorer är till för Dig som vill berika Din fritid genom att träffa likasinnade för intellektuell och kulturell stimulans. Föreningen erbjuder social gemenskap och trivsam samvaro genom föredrag, studiecirklar, studiebesök, utflykter och resor. Programmen grundar sig på medlemmarnas förslag och önskemål.

 

Nytt

Välkommen till Arkenbiblioteket
Tisdagen den 25 september kl 18.30, då författaren och konstnären Sven Teglund berättar om sin bok ”Ensamheten värst”, som innehåller om hans mamma Siri Johanssons efterlämnade dagboksanteckningar.

Det finns platser lediga till studiecirklarna om opera och data. Se under "Program".