Bli medlem

Medlemsavgift: Endast 100 kr/år! Betalas till bankgiro 5040-4912.

OBS! Ange ditt namn, telefonnummer och adress, direkt till kassören vid våra månadsträffar eller via nedanstående formulär.

Ansökan om medlemsskap

Ditt namn*
Din e-postadress
Ditt telefonnummer*
Din bostadsadress*

*krävs ifylld

Ifyllda uppgifter i formuläret ovan, går till föreningens kassör som skickar programblad och inbetalningskort till dig som ny medlem.