Historik

Utdrag ur längre historik av Gösta Gustafsson vid 15-års jubiléet 2008.

Start

Sammanträdet som skulle leda till bildandet av Örnsköldsviksavdelningen av Aktiva Seniorer hölls torsdagen den 6 maj 1993, på restaurang Röde Orm. En av initiativtagarna var nyinflyttade pensionerade läraren Carin Säfström.

Styrelse

Sedan 1993 består styrelsen av sju ledamöter. Adjungerad ledamot kan också inväljas. Styrelsemötena hålls i ledamöternas hem.

Ordföranden

Monica Näslund 2016-
Gösta Näslund, 2008-2015
Karl-Erik Jakobsson, 1995-2007 (har satt sin prägel på föreningen)
Gösta Granholm, 1993-1994

Möteslokaler

2009- i Örnsköldsviks Församlingshem
1998-2008, på träffpunkten Rönnen
1994-1997, i olika lokaler som Arkenbiblioteket och Föreningarnas Hus

Medlemsavgifter

2016, 100 kronor, varav 15 kronor till förbundet
2004, 75 kronor, varav 15 kronor till förbundet
1997, 70 kronor, varav 10 kronor till förbundet
1993, 50 kronor, varav 5 kronor till förbundet

Medlemsutveckling

2010, 287 medlemmar
2003, 101 medlemmar
1998, 53 medlemmar
1993, 34 medlemmar

Aktiviteter

Månadsmöten med omväxlande program, fyra per termin
Studiebesök i närområdet, i regel ett per termin
Vårutflykt med buss till intressanta platser
Julfest senaste åren på B-O:s Restaurang
Äta ute gemensam lunch på olika restauranger
Kultur/teaterresor tillsammans med andra föreningar

Studiecirklar

Ett viktigt och populärt inslag i föreningens verksamhet, alltsedan Carin Säfström och hennes första studiecirkel i Sveriges historia. Marianne Marklund är den medlem som lett flest studiecirklar, ca 25, främst inom religion, etik och historia. En verklig långkörare från 1998 har operacirkeln med video/- och dvd inspelningar av operor varit. De senaste åren har Datagrund för seniorer med sex medlemmar som handledare lockat över 60 deltagare. Genom åren har föreningen haft ett mycket gott samarbete med Medborgarskolan.

Slutord

Det har hänt mycket positivt i vår förening sedan 1993. En fantastisk medlemsutveckling har skett under de sista fem åren. Referaten med bild i ÖA har säkert bidragit till framgången. Medlemmarna informeras med programutskick per post varje termin, med annonsering om medlemsmötena i ÖA, och nu genom den nya hemsidan.