Medlemsansökan

 

Medlemsavgift: Endast 100 kr/år! Betalas till bankgiro 5040-4912

Ange ditt namn, telefonnummer, bostadsadress och e-postadress, direkt till kassören vid våra månadsträffar


Ansökan om medlemsskap kan också göras via formuläret nedan

Captcha image 4414Captcha image 6917Captcha image 9043Captcha image 8903

 
Ifyllda uppgifter i formuläret, går till föreningens kassör som skickar programblad och inbetalningskort till dig som ny medlem

Aktuellt Från Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet